Fotografie.nl

Bronnen Fotografie.nl

Fotografie is een visuele taal, is universeel en overstijgt culturele en taalkundige grenzen. Met redactionele stukjes die de liefde voor het beeld centraal hebben staan, willen we een breed publiek interesseren en informeren over de wereld van de fotografie, met kwaliteit en esthetiek zonder elitair te zijn. Fotografie.nl is een initiatief van Adpix v.o.f.

Bron: Website “Fotografie.nl”
Website: Fotografie.nl
Geraadpleegd:
Website: https://www.fotografie.nl/