Chattaal

Totaal 988 tekenreeksen

Chattaal Engels Nederlands Ter verduidelijking
ATP As Time Permits Wanneer de tijd het toe laat
ATSL Along The Same Line In de lijn van de gedachte
ATTY A Thousand Thank Yous Duizendmaal dank
Automagic Het werkt, maar vraag mij niet waarom. Antwoord op een lastige vraag, waarbij het resultaat duidelijk is, maar de uitleg ingewikkeld.
Automagically Automatisch Automatisch op een manier dat het moeilijk of vreemd is te verklaren. Magisch automatisch.
Avatar Presentatie van iemand Icoon of digitale afbeelding die gebruikt wordt om iemand te representeren tijdens een chat-sessie of in een forum.
AWC After While Crocodile Na een tijdje
AWGTHTGTATA Are We Going To Have To Go Through All This Again Moeten we dit allemaal weer bespreken?
AWGTHTGTTA Are We Going To Have To Go Through This Again Gaan we dit nog eens behandelen?
AWHFY Are We Having Fun Yet? Hebben we al plezier?
AWOL Absense Without Officail Leave Afwezig zonder weg te gaan Dromerig
AWTTW A Word To The Wise Een woord voor de slimme mensen onder ons
AYOR At Your Own Risk Eigen risico
AYT Are You There Ben je er nog?
B Be Er zijn
b-tje Beetje
B4 Before Hiervoor
B4N Bye For Now Voorlopig tot ziens
Babel fishen Vertalen graag Wanneer iemand iets onduidelijks of teveel vakjargon gebruikt, wordt dit beantwoord met "babel fishen". De chatter wil dan dat het stukje wordt vertaald in begrijpelijke taal (Jip en Janneke taal).
BAD Broken As Designed Niet goed werkend ontwikkelt
BAG Busting A Gut Darm gebroken
BAK Back At Keyboard Zit weer achter de computer
BAMF Bad Assed Mother Fucker Idioot
Ban Banned Toegang geblokkeerd Een gebruiker van een forum of chat wordt de toegang geweigerd, omdat hij/zij zich in het verleden heeft misdragen.
Barf Walging Uiting van walging en afgrijzen
BB Best of Breed Het beste
BBFN Bye Bye For Now Voorlopig tot ziens
BBIAB Be Back In A Bit Kom zo terug
BBIAF Be Back In A Few Minutes Kom binnen enkele minuten weer terug
BBL Be Back Later Kom later terug
BBQ Barbeque
BBR Broken Beyond Repair Is niet meer te repareren
BBS Be Back Shortly Kom zo terug
BC Because Omdat
BC Before Christ Voor Christus
BCNU Be Seeing You Ik zie je
Beam Overstralen "Overstralen" van software, door bijvoorbeeld te laten oversturen via mail of te laten downloaden van het bestand in de cloud. De term is afkomstig uit StarTrek: Beam me up, Scotty.
Beeldkanon Beeldscherm
BEF Bellen, e-mailen, faxen
BEG Big Evil Grin Grote gemene grijns
BEK Back Terug Gebruik: "Kiss bek", oftewel kusje terug.
BF Boyfriend Vriend
BFD Blank Floppy Disk Lege diskette Oud type opslagmedia waarop nog geen data staat.
BFD Big Fucking Deal Grote deal
BFN Bye For Now Voorlopig tot ziens
BG Big Grin Grote grijns
BGFETE Big Grin From Ear To Ear Brede grijns, van oor tot oor
BICBW But I Could Be Wrong Ik kan fout zitten
BIF Before I Forget Voordat ik het vergeet
BIFF Nepfiguur Een fameuze nepfiguur in nieuwsgroepen (Usenet) met berichten en meningen over de meest onzinnige onderwerpen. Hij/zij is te herkennen aan het feit dat alle berichten in hoofdletters zijn geschreven en dat de berichten veel taalfouten bevatten.
Big Iron Grote, krachtige supercomputers of mainframes.
Big Rot Helemaal verrot Uitdrukking voor een programma dat niet of slecht werkt: de bits en bytes zijn "verrot".
BIMBW But I May Be Wrong Ik kan verkeerd zijn
BION Believe It Or Not Geloof het of niet
BIOYIOP Blow It Out Your I/O port
biw Ben ik weer
BKA Better Known As Beter bekend met
Bkky kffy pkkn Een bakje koffie pakken
BL Belly laughing Schaterlach
Blammo Verwijderen Wanneer een persoon zich niet aan de regels van de groep houdt en zich misdraagt, kan de sysop/beheerder de bruut uit de groep gooien.
Bleep Piep
BMOC Big Man On Campus Grote man op school
BMTIPG Brilliant Minds Think In Parallel Gutters Grote breinen denken gelijk
BMW Betaal met wissels/cheques
BN Bekende Nederlander Beroemd of berucht persoon uit Nederland.
BNF Big Name Fan Fan van een bekend persoonlijkheid
BOF Bastard Operator From Hell Persoon die beheer van een groep doet, maar zeer pietlutterig is op gebruikers van de groep.
Bogometer Nonsens-indicator Wanneer iemand teveel vakjargon gebruikt, zonder dat hij/zij de juiste kennis heeft of wanneer deze persoon te veel onzin praat.
Bogon Deugt niet Alles wat niet deugt en iedereen die fout is. Software met een lading bugs of een "stupid user" die niet weet wat hij/zij aan het doen is.
Bogus Onzin
BOHICA Bend Over Her It Comes Again Neuken
BOINC Fysieke ontmoeting Een fysieke ontmoeting van deelnemers aan een nieuwsgroep. Zij ontmoeten elkaar irl (in real life).
Boink Fucking Neuken
BOSS Interrupt Stoppen omdat de "baas" eraan komt Snel wisselen naar een ander bezigheid, om maar te zorgen dat de baas niet ziet dat je zit te chatten of te gamen.
BOT Back On Topic Terug naar het onderwerp
Botmaster Bot beheerder Iemand die verantwoordelijk is voor en/of het onderhoud doet van een bot.
BP Blood Pressure Bloeddruk
BQ Beyond Question Zeker weten
BRB Be Right Back Ben zo terug
Break Break Pauzeren Aangeven dat een chat dringend te moeten onderbreken.
Brol Breast Rolling Over to Leftside Over je linkerkant rollen van het lachen
BRS Big Red Switch Grote rode knop De knop die je niet mag indrukken. Een grote rode vlag voor je houden.
BS Bull Shit Onzin
BSBH Busy Season, Busy Hours Zeer druk
BSF But Serious Folks Even serieus
BST But Serious Though Even serieus
BSY Busy Druk
BTA But Then Again... Maar dan opnieuw
BTAIM Be That As It May Zoals het is
BTAPINEWASS Better Than A Poke In The Eye With A Sharp Stick Alles is beter dan...
BTASONWWAWBT Better Than A Slap On The Wrist With A Wet Bus Ticket Bijna geen afstraffing
BTDT Been There, Done That Ben er geweest, heb het al eens gedaan
BTHOM Beats The Hell Outta Me Al sla je me verrot
BTOBD Be There Or Be Dead Wees er of val dood
BTS Better Than Shit Beter dan troep
BTSOOM Beats The Shit Out Of Me Sla me dood
BTT Behind The Times Te laat
BTW By The Way Bovendien
BUAF Big Ugly ASCII Font Lelijk grote lettertype
BUAG Big Ugly ASCII Graphic Lelijk grote afbeelding
1 2 3 4 10
          
StudieboekenStudieboeken Kantoor en schoolKantoor en school