Chattaal

Totaal 988 tekenreeksen

Chattaal Engels Nederlands Ter verduidelijking
BUMP Bring/beat Up My Post Kijk naar mijn bericht De schrijver is het eens met de vorige schrijver in een chat- of forumsessie.
BWL Bursting With Laughter Knappen van het lachen
BWQ Buzz Word Quotient Groot aantal modewoorden
bwvs Bij wijze van spreken
BYE Tot ziens
BYE? Are you ready to say goodbye? Ben je klaar om afscheid te nemen?
BYKT But You Knew That Maar dat wist je al
BYKTA But You Knew That Already Maar dat weet je al lang
BYOB Bring Your Own Bottle Neem je eigen drankjes mee
BYOD Bring Your Own Device Neem je eigen apparaat/computer/smartphone mee
BYOM Bring Your Own Mac Neem je eigen Mac (computer) mee
BYP Beg Your Pardon Sorry
BZT Ben zo terug
C See Zie
C&G Chuckle and Grin Glimlachen en grijnzen
CAD Ctrl-Alt-Del Toetsencombinatie
CADET Can't Add, Doesn't Even Try Kan niets toevoegen, durf zelfs geen poging te wagen
CBNL Connect But No Login Maakt verbinding, maar kan niet aanmelden
CFV Call For Votes Een stemming vragen
CGGY Ciggy Sjekkie draaien Even gaan een sjekkie gaan roken.
Channel hopping Van kanaal tot kanaal springen Binnen het IRC (nieuwsgroepen) van de ene kanaal naar het andere gaan.
Chaos Compliment
Chataddict Chat verslaafde
chuckle Chuckles Grinniken
CID Crying In Disgrace Schaamtelijk huilen
Click Klik Het daadwerkelijk verlaten van een chatbox of het uitzetten van je computer.
CLM Career Limiting Move Carrière blokkerende zet
Cluebie Newbie with experience Nieuweling met ervaring Een nieuwkomer/beginneling met ervaring. De cluebie kan zich binnen een chatgroep/forum zich aardig verweren met inhoudelijke commentaar.
CM@TW Catch Me At The Web Ik zie je online
CMIIW Correct Me If I'm Wrong Corrigeer mij wanneer ik het verkeerd heb
CO Conference Conferentie
CO Company Bedrijf
Cobweb Webpagina dat nooit verandert.
Compufart Computer scheet Na het intypen van een lang en ingewikkelde commando probeer je bij een andere computer te komen op het internet. Echter op dat moment gaat er iets met de verbinding en er gebeurt iets merkwaardigs. De computer heeft een computerfart (scheet), een wind van bits en bytes, gelaten.
Contvingeren Configureren Instellingen aanpassen.
CPP C++ Programmeertaal C++.
CRS Can't Remember, Shit Shit, ik kan het mij niet meer herinneren
CSG Chuckle, Snicker, Grin Onderdrukt lachen, zacht hinniken, grinniken
CU See you Tot ziens
cu@ See you at Ik zie je daar
CU2 See You too Ik zie je ook
CUL Catch You Later Spreek je later
CUL8ER See You Later Spreek je later
CUL8RAG8R See You Later, Alligator Totziens, krokodil
CULA See You Later, Alligator Totziens, krokodil
CWYL Chat With You Later Tot de volgende chat
CYA See Ya Tot ziens
CYA Cover Your Ass Dek je in
CYO See You Online Tot ziens op het internet
D8 Dacht
DARFC Ducking And Running For Cover Bukken en dekking zoeken
DDD Direct Distance Dial Onmiddelijk regionaal bellen
DFLA Disenhanced Four Letter Acronym Uitgesteld vier letter acroniem Ik wil schelden, maar weet niet de juiste afkorting.
DG De groeten
DGBT Digibeet Iemand die niets weet of wil weten van computers en internet.
DIIK Damned If I Know Vervloekt ik wou dat ik het wist
DIKU Do I Know You? Ken ik jou?
DILLIGAD Do I Look Like I Give A Damn? Zie ik eruit alsof dat mij interesseert?
DILLIGAF Do I Look Like I Give A Fuck? Zie ik eruit alsof dat mij interesseert?
DIM Does It Matter Maakt het wat uit
DITYID Did I Tell You I'm Distressed? Heb ik je verteld dat ik bedroefd ben?
DIY Do It Yourself Doe het zelf
DK Don't Know Weet het niet
DL Download
DLTBBB Don't Let The Bed Bugs Bite Slaap niet te lang uit
DM Direct Mail Persoonlijk mail Wanneer een chatter een dm start, maakt deze persoonlijk contact met een andere chatter. De berichten kunnen door andere chatters niet worden gelezen.
Dotgov A government official Overheidsman
Double Geeking Twee of meer computers tegelijk gebruiken
DTMF Dailing Tones, Multi Fequency Draaitonen met meerdere frequenties
DTRT Do The Right Thing Doe het goede
DUCT Do You See That Heb je dat gezien
DWIMC Do What I Mean Correctly Doe datgene wat ik bedoel op de juiste manier
DWIMNWIS Do What I Mean, Not What I Say Doe wat ik bedoel en niet wat ik zeg
DWISNWID Do What I Say Not What I Do Doe wat ik zeg en niet hetzelfde wat ik doe
DYJHIW Don't You Just Hate It When Heb je geen hekel aan wanneer...
DYN Did You Notice Is het jou opgevallen
EEA Een en ander
EG Evil Grin Gemeen grijnzen
EGBG Eens gegeven, blijft gegeven
EIDNWDHIBW En Ik Dacht Nog Wel Dat Het Iets Bijzonders Was
EL Erg Leuk
EMFBI Excuse me for butting in Sorry dat ik er tussen spring
EOT End Of Thread Einde van het gesprek/discussie
ESAD Eat Shit And Die Val dood
ETLA Extended Three Letter Acronym Meer dan een drie letterige afkorting
Evil grin Gemene grijns
F Female Vrouw
F2F Face to Face Direct contact Contact tussen 2 personen door middel van een apart kanaal, direct message of chatbox.
FAFWOA For A Friend Without Access Voor een vriend zonder toegang
FAWC For Anyone Who Cares Voor een ieder die het interesseert
FCFS First Come, First Served Wie het eerst is, wie het eerst maalt
Feun Phone Telefoon
FF Effe Een momentje geduld.
ff de hond uitlaten Even naar de wc
ff sffy pieluh Even een shaggy draaien Even roken.
ffies Effies Eventjes.
FFRD Flying Fucker In A Rolling Donut Vliegende gast in een rollende donut
FFS For Fuck Sake In hemelsnaam
fftzz Even thee zetten
FFW88 Effe wachten
1 2 3 4 5 10
          
GamesGames Kantoor en schoolKantoor en school