Chattaal

Totaal 988 tekenreeksen

Chattaal Engels Nederlands Ter verduidelijking
YMMV Your Mileage May Vary Jouw verbruik mag variëren
YOATM Yet Antoher Off-Topic Message Weer een niet ter zake doende bericht
Yup Ja
YW You're Welcome Graag gedaan
YWIA You're Welcome In Advance Bij voorbaat welkom
ZC Without Rubber Zonder condoom
ZHZ-bkky Kop koffie Zwart als de nacht, Heet als de Hel en Zoet als de liefde
Znuffel Zoenende knuffel
Zombie Een gebruiker die tijdens een chat- of IRC-sessie de connectie met de server is kwijtgeraakt, terwijl de server denkt dat de sessie nog bestaat (de registratie op de server is nog actief).
ZT Zo terug
Zw Zwart
Zwt Zo weer terug
Zww Zijn we weer
1 64 65 66