Informatietechnologie

Wat is Informatietechnologie?

Thema's Informatietechnologie
Werkplek met 2 computers en een laptop.

Woorden en blogs die horen bij het thema “Informatietechnologie”.


Thema's:

Gerelateerde blogs:

Computer acroniemen

Lijst met computer acroniemen.

Gepubliceerd op 13 januari 2021 onder categorie Computer

Verder lezen...
ComputerComputerKantoor en schoolKantoor en school

Woordenlijst:

ICT
Een uitbreiding op het informatietechnologie (IT) die betrekking heeft op alle communicatietechnologie die mensen met elkaar verbindt. ICT verwijst naar de combinatie tussen informatietechnologie, media-/zendtechnologie, audio-/videotechnologie en telefonie.
Informatie
Dit is een verzameling gegevens die zodanig bij elkaar is gebracht, dat er een betekenis aan kan worden toegekend. Informatie is dus een interpretatie van de gegevens.
IT
Informatietechnologie houdt zich bezig met de methoden (infrastructuur, netwerken, ondersteunende systemen) en hulpmiddelen (randapparatuur, smartphones, etc.) die worden gebruikt bij het verzamelen, verwerken en delen van informatie. De methoden en hulpmiddelen omvatten onderĀ  andere codering en programmering, gegevensconversie, opslagmiddelen, beveiliging, systeemanalyse en -ontwerp, vaak in een zakelijke context. IT wordt beschouwd als een subcategorie van […]