Woordenboek

Totaal 438 woorden

IT Woordenboek Woordenboek
/b/
Het populairste forum op de imageboard 4chan. De ontwikkelaar van 4chan, Christopher 'moot' Poole, had /b/ oorspronkelijk aangekondigd als random-board. Het /b/-forum werd uiteindelijk gebruikt…
Meer lezen »
3DES
Triple Data Encryption Standard
Encryptie standaard, gebaseerd op de DES cipher. De 3DES encryptie gebruikt de DES algoritme 3x om de data te versleutelen. DES is een symmetrische sleutel…
Meer lezen »
4chan
4chan is een populair imageboard dat bezocht wordt door miljoenen unieke bezoekers per maand. Oorspronkelijk was 4chan bedoeld als webstek voor Engelstalige discussies over Japanse…
Meer lezen »
Aanpasbaarheid
De mate waarin het systeem instelbaar is door de gebruiker (voorkeurinstellingen).
Meer lezen »
ABC Linkruil
Vorm van linkruil, waarbij 3 websites betrokken zijn. Bij een linkruil worden tussen 2 websites links uitgewisseld. ABC-Linken werkt met 3 websites: A, B en…
Meer lezen »
Abstracte fotografie
Abstract fotografie is een zeer breed gebied binnen de fotografie. Ieder onderwerp kan abstract worden weergegeven, afhankelijk de manier waarop deze is gefotografeerd. De ideeën…
Meer lezen »
Accept
Een risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij een bewuste en weloverwogen beslissing wordt genomen om de bedreiging te laten voortbestaan. Het is in dit geval voordeliger…
Meer lezen »
Acceptance
De formele erkenning van het project dat voldoet aan de afgesproken acceptatiecriteria en daarmee voldoet aan de eisen van de stakeholders.
Meer lezen »
Acceptatiecriteria
Een prioriteitenoverzicht van criteria waaraan de definitieve producten moeten voldoen om geaccepteerd te worden door de klant. De Customers Quality Expectations vormen de basis voor…
Meer lezen »
Acceptatietest
Wanneer de ontwikkeling van maatwerk-software wordt uitbesteed, vindt doorgaans direct na oplevering een acceptatietest plaats. Bij zo'n test door de opdrachtgever wordt in een overeengekomen…
Meer lezen »
Account Definition
Het proces waarmee bepaald wordt welke strategie, vorm en aanpak gehanteerd worden om de gewenste klanten te benaderen. Hiermee hangt samen: het gewenste imago, de…
Meer lezen »
Acquisitie
Acquisitie is het werven van nieuwe klanten, opdrachten en het trekken van bezoekers naar de website. De acquisitie is een salesactiviteit en/of marketingactiviteit van een…
Meer lezen »
Actiewoord
Een combinatie van acties die aangeeft hoe de testgevallen uitgevoerd moeten worden. Dit is een term uit de methodiek Testframe.
Meer lezen »
Action game
Computerspel waarbij de speler in het midden staat van alle activiteiten, de speler bestuurt en beheert het spel. De activiteiten bestaan uit diverse fysieke uitdagingen…
Meer lezen »
Action-Adventure game
Soort videospel, waarbij het spel twee verschillende speltypes omarmt. Aan de ene kant het adventure deel, waarbij de speler een aantal quests (opdrachten) moet vervullen.…
Meer lezen »
Activiteitennetwerk
Een stroomdiagram dat de activiteiten uit een plan laat zien met hun onderlinge afhankelijkheden. Het netwerk laat de duur van elke activiteit zien. In het…
Meer lezen »
Activity
Een proces, functie of tak die in de tijd plaatsvindt, herkenbare resultaten heeft en wordt gemanaged. Een activiteit wordt meestal gedefinieerd als onderdeel van processen…
Meer lezen »
Ad hoc opdracht
Een ad hoc aanvraag voor het uitvoeren van een productierun, het maken van een overzicht, het installeren van een nieuw softwarepakket, etc. binnen de kaders…
Meer lezen »
Adaptief onderhoud
Aanpassen aan de gewijzigde omgeving, bijvoorbeeld een wetswijziging, hardware- en/of systeemwijzigingen. Vergroten van de functionaliteit op basis van gebruikerswensen. Het gaat om planbaar onderhoud, meestal…
Meer lezen »
Adventure game
Bij adventure games draait alles om het oplossen van puzzels. De gamer mag gebruik maken van de omgeving en spreken met game personages. Alles om…
Meer lezen »
Advertentie
(Meervoud: Advertenties) - Een advertentie is de verzamelnaam voor alle commerciële uitingen. Doel van een advertentie is de lezer te verleiden tot een bepaalde actie of om de…
Meer lezen »
Advertentie fotografie
Advertentie fotografie maakt foto’s voor posters, reclame zuilen, websites of advertenties in tijdschriften of kranten. Onder advertentie fotografie valt niet alleen product fotografie, maar is…
Meer lezen »
Advertorial
Een advertorial is een informatief verhaal met een (verborgen) reclameboodschap. De advertentie lijkt hierdoor een artikel zijn, wat naast waardevolle informatie ook promotionele inhoud bevat.…
Meer lezen »
Adware
Software die (ongevraagde/ongewenste) advertenties weergeeft. Adware laat advertentie banners of pop-ups op de computer zien, op het moment dat de adware actief wordt. Hoewel dit…
Meer lezen »
AES
Advanced Encryption Standard
Symmetrische encryptie gebaseerd op het Rijndael algoritme. De AES encryptie standaard maakt gebruik van een block-cipher om een bepaalde grootte van een blok data te…
Meer lezen »
Afnemer
Opdrachtgever en gebruikers samen.
Meer lezen »
Afrondingsfase
Borgingsfase
Fase van het testproces waarin de testware veiliggesteld wordt voor het volgende testmoment. Verder wordt onder andere de regressietest opgesteld of bijgewerkt en vindt de…
Meer lezen »
AFS
Acceptatie Functioneel Systeem
Doel van de AFS is de bruikbaarheid van het systeem te testen. Getest wordt de mate waarin het geleverde systeem het bedrijfsproces ondersteunt en de…
Meer lezen »
Afstemmen
Het aanpassen van de variabelen van de systeembesturing om te bereiken dat het systeem de beschikbare faciliteiten bij een gegeven hoeveelheid zo efficiënt mogelijk verdeelt.
Meer lezen »
Agile methods
Softwareontwikkelingsmethoden die gebruik maken van een projectmatige aanpak om in herhalende korte tijdsperioden software stapsgewijs te ontwikkelen.
Meer lezen »
1 2 3 15
Films en seriesFilms en seriesBoekenBoeken