Woordenboek

Totaal 183 woorden

IT Woordenboek Woordenboek
/b/
Het populairste forum op de imageboard 4chan. De ontwikkelaar van 4chan, Christopher 'moot' Poole, had /b/ oorspronkelijk aangekondigd als random-board. Het /b/-forum werd uiteindelijk gebruikt…
Meer lezen »
3DES
Triple Data Encryption Standard
Encryptie standaard, gebaseerd op de DES cipher. De 3DES encryptie gebruikt de DES algoritme 3x om de data te versleutelen. DES is een symmetrische sleutel…
Meer lezen »
4chan
4chan is een populair imageboard dat bezocht wordt door miljoenen unieke bezoekers per maand. Oorspronkelijk was 4chan bedoeld als webstek voor Engelstalige discussies over Japanse…
Meer lezen »
Aanpasbaarheid
De mate waarin het systeem instelbaar is door de gebruiker (voorkeurinstellingen).
Meer lezen »
Abstracte fotografie
Abstract fotografie is een zeer breed gebied binnen de fotografie. Ieder onderwerp kan abstract worden weergegeven, afhankelijk de manier waarop deze is gefotografeerd. De ideeën…
Meer lezen »
Acceptatiecriteria
Een prioriteitenoverzicht van criteria waaraan de definitieve producten moeten voldoen om geaccepteerd te worden door de klant. De Customers Quality Expectations vormen de basis voor…
Meer lezen »
Acceptatietest
Wanneer de ontwikkeling van maatwerk-software wordt uitbesteed, vindt doorgaans direct na oplevering een acceptatietest plaats. Bij zo'n test door de opdrachtgever wordt in een overeengekomen…
Meer lezen »
Account Definition
Het proces waarmee bepaald wordt welke strategie, vorm en aanpak gehanteerd worden om de gewenste klanten te benaderen. Hiermee hangt samen: het gewenste imago, de…
Meer lezen »
Actiewoord
Een combinatie van acties die aangeeft hoe de testgevallen uitgevoerd moeten worden. Dit is een term uit de methodiek Testframe.
Meer lezen »
Activiteitennetwerk
Een stroomdiagram dat de activiteiten uit een plan laat zien met hun onderlinge afhankelijkheden. Het netwerk laat de duur van elke activiteit zien. In het…
Meer lezen »
Ad hoc opdracht
Een ad hoc aanvraag voor het uitvoeren van een productierun, het maken van een overzicht, het installeren van een nieuw softwarepakket, etc. binnen de kaders…
Meer lezen »
Adaptief onderhoud
Aanpassen aan de gewijzigde omgeving, bijvoorbeeld een wetswijziging, hardware- en/of systeemwijzigingen. Vergroten van de functionaliteit op basis van gebruikerswensen. Het gaat om planbaar onderhoud, meestal…
Meer lezen »
Advertentie fotografie
Advertentie fotografie maakt foto’s voor posters, reclame zuilen, websites of advertenties in tijdschriften of kranten. Onder advertentie fotografie valt niet alleen product fotografie, maar is…
Meer lezen »
Adware
Software die (ongevraagde/ongewenste) advertenties weergeeft. Adware laat advertentie banners of pop-ups op de computer zien, op het moment dat de adware actief wordt. Hoewel dit…
Meer lezen »
AES
Advanced Encryption Standard
Symmetrische encryptie gebaseerd op het Rijndael algoritme. De AES encryptie standaard maakt gebruik van een block-cipher om een bepaalde grootte van een blok data te…
Meer lezen »
Afnemer
Opdrachtgever en gebruikers samen.
Meer lezen »
Afrondingsfase
Borgingsfase
Fase van het testproces waarin de testware veiliggesteld wordt voor het volgende testmoment. Verder wordt onder andere de regressietest opgesteld of bijgewerkt en vindt de…
Meer lezen »
AFS
Acceptatie Functioneel Systeem
Doel van de AFS is de bruikbaarheid van het systeem te testen. Getest wordt de mate waarin het geleverde systeem het bedrijfsproces ondersteunt en de…
Meer lezen »
Afstemmen
Het aanpassen van de variabelen van de systeembesturing om te bereiken dat het systeem de beschikbare faciliteiten bij een gegeven hoeveelheid zo efficiënt mogelijk verdeelt.
Meer lezen »
Algoritmetest
Testtechniek die nagaat of de structuur van een programma goed is. De testgevallen bestaan uit een groep opeenvolgende acties die een pad (route) door een…
Meer lezen »
Alpha
Een testfase voor software, waarbij getracht wordt de fouten eruit te halen.
Meer lezen »
Alpha test
Voorloper van Beta test. Nieuw geprogrammeerde toepassingen of programma-elementen laten testen door collega's.
Meer lezen »
Analoge fotografie
Bij analoge fotografie wordt gebruik gemaakt van een analoge camera en een film. Een filmrolletje wordt geladen in de camera. Op het moment dat de…
Meer lezen »
Anonymous
Een gedecentraliseerd internationale hacktivisten beweging die wereldwijd bekend is voor diverse cyberaanvallen tegen overheden, overheidsinstellingen, personen en bedrijven. De naam verwijst naar een groep mensen…
Meer lezen »
Anti-spam software
Programma voor het detecteren van spam, zodat deze ervoor kan zorgen dat de mail beoogde ontvanger niet bereikt of opslaat in een spam-map van de…
Meer lezen »
Antisec
Anti Security
Een cyberbeweging, waarin blackhat-hackers campagne voerden om een einde te maken aan het systeem van "full disclosure" (volledige openbaarheid) binnen de ICT-wereld. De Antisec voerden…
Meer lezen »
Antivirus software
Software die een computer of smartphone beschermt tegen malware (kwaadaardige software), zoals virussen, trojans en wormen. Afhankelijk de antivirus software kan deze ook beschermen tegen…
Meer lezen »
AO
Administratieve Organisatie
Document met een schematische uitleg van de werkwijze van de organisatie.
Meer lezen »
Application
Application program
(Meervoud: Applications) - Programma's die door mensen worden gebruikt voor hun dagelijkse bezigheden, zoals het schrijven van een brief, het bijwerken van een website, het plaatsen van commentaar…
Meer lezen »
APT
Advanced Persistent Threats
Advanced Persistent Threat is een cyber-aanval waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde hulpmiddelen gedurende een lange periode. Bij de aanval wordt gebruik gemaakt van een…
Meer lezen »
1 2 3 7