Acceptatietest

Wat is Acceptatietest?

Woordenboek Publicatie Acceptatietest op 02 juni 2020

Acceptatietest


Wanneer de ontwikkeling van maatwerk-software wordt uitbesteed, vindt doorgaans direct na oplevering een acceptatietest plaats. Bij zo’n test door de opdrachtgever wordt in een overeengekomen testperiode het geleverde product systematisch getest en beoordeeld. Het doel van de acceptatietest is vast te stellen dat de software voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever en dat de software geschikt is voor bedrijfsmatige ingebruikname.


          

Thema's: