Account Definition

Wat is Account Definition?

Woordenboek Publicatie Account Definition op 23 november 2020

Account Definition


ITIL framework

Het proces waarmee bepaald wordt welke strategie, vorm en aanpak gehanteerd worden om de gewenste klanten te benaderen. Hiermee hangt samen: het gewenste imago, de benaderingswijze, de uit te dragen visie en de vertaling naar een aanpak en organisatie.


          

Woordenboeken: