Activiteitennetwerk

Wat is Activiteitennetwerk?

Woordenboek Publicatie Activiteitennetwerk op 10 september 2020
Activiteitennetwerk

Een stroomdiagram dat de activiteiten uit een plan laat zien met hun onderlinge afhankelijkheden. Het netwerk laat de duur van elke activiteit zien. In het netwerk staat aangegeven wat de vroegst en laatst mogelijke start- en einddatum van een activiteit is. Het maken van een activiteitennetwerk is een stap van het proces planning.


Woordenboeken:

ComputerComputer GamesGames

Bronvermelding:

Bron: Boek “De kleine Prince 2”
Boek: De kleine Prince 2
ISBN: 978-90-12-12119-4
Auteurs: Van Onna, Mark & Koning, Ans
Jaar: 2007
Stad, Land: Den Haag, Nederland
Uitgever: Academic Service
Pagina's:
Website: