Activiteitennetwerk

Wat is Activiteitennetwerk?

Woordenboek Publicatie Activiteitennetwerk op 10 september 2020

Activiteitennetwerk


Prince2

Een stroomdiagram dat de activiteiten uit een plan laat zien met hun onderlinge afhankelijkheden. Het netwerk laat de duur van elke activiteit zien. In het netwerk staat aangegeven wat de vroegst en laatst mogelijke start- en einddatum van een activiteit is. Het maken van een activiteitennetwerk is een stap van het proces planning.