Agile methods

Wat is Agile methods?

Woordenboek Publicatie Agile methods op 15 mei 2021

Agile methods


Agile Methodology

Softwareontwikkelingsmethoden die gebruik maken van een projectmatige aanpak om in herhalende korte tijdsperioden software stapsgewijs te ontwikkelen.


          

Woordenlijst:

PRINCE2
Projects In Controlled Environments 2 is een projectmanagementmethode die algemeen toepasbaar is op alle typen projecten. De methode is gebaseerd op praktijkervaringen met verschillende projectmanagementmethoden en praktijkvoorbeelden. Op basis hiervan heeft het Office of Government Commerce (OGC) een proces georiënteerde methode ontwikkeld, die door iedereen kan worden gebruikt.  OGC maakt deel uit van de Britse […]