Algoritmetest

Wat is Algoritmetest?

Woordenboek Publicatie Algoritmetest op 02 juni 2020

Algoritmetest


Testtechniek die nagaat of de structuur van een programma goed is. De testgevallen bestaan uit een groep opeenvolgende acties die een pad (route) door een algoritme doorlopen.


          

Thema's: