Algoritmetest

Wat is Algoritmetest?

Woordenboek Publicatie Algoritmetest op 02 juni 2020
Algoritmetest

Testtechniek die nagaat of de structuur van een programma goed is. De testgevallen bestaan uit een groep opeenvolgende acties die een pad (route) door een algoritme doorlopen.


Thema's:

Bronvermelding:

Bron: Boek “ICT Woordenboek met CD-ROM”
Boek: ICT Woordenboek met CD-ROM
ISBN: 90-389-1059-2
Auteurs: Bos, G.
Jaar: 2000
Stad, Land: Rijswijk, Nederland
Uitgever: Uitgeverij Elmar B.V.
Pagina's:
Website: