Alpha

Wat is Alpha?

Woordenboek Publicatie Alpha op 02 juni 2020
Alpha

Een testfase voor software, waarbij getracht wordt de fouten eruit te halen.