Benefits Review Plan

Wat is Benefits Review Plan?

Woordenboek Publicatie Benefits Review Plan op 17 mei 2021

Benefits Review Plan


PRINCE2 Benefits Review Plan

Een plan dat vastlegt wanneer en hoe een meting kan worden uitgevoerd van de te bereiken benefits van het project. Als het project wordt gemanaged in het kader van een programma, kan deze informatie op programmaniveau worden gemaakt en onderhouden.


          

Woordenlijst:

Benefit
De meetbare verbetering die het gevolg is van een eindresultaat dat door een of meer stakeholders als een voordeel wordt beschouwd.
PRINCE2
Projects In Controlled Environments 2 is een projectmanagementmethode die algemeen toepasbaar is op alle typen projecten. De methode is gebaseerd op praktijkervaringen met verschillende projectmanagementmethoden en praktijkvoorbeelden. Op basis hiervan heeft het Office of Government Commerce (OGC) een proces georiënteerde methode ontwikkeld, die door iedereen kan worden gebruikt.  OGC maakt deel uit van de Britse […]