Business Case

Wat is Business Case?

Woordenboek Publicatie Business Case op 27 september 2020

Business Case


PRINCE2 Business Case

Beschrijft de rechtvaardiging voor het opzetten en continueren van een project. De Business Case geeft de redenen voor het project, beantwoordt het waarom en bevat een overzicht van de te verwachten kosten en baten.

De Business Case wordt aangepast aan de actualiteit op essentiële beslismomenten:

  • de Outline Business Case als onderdeel van het Project Mandate en de Project Brief
  • de uitgewerkte Business Case in het PID (Project Initiation Document)
  • actualisatie van de Business Case bij elke faseovergang
  • Exception Plan