Business Case

Wat is Business Case?

Woordenboek Publicatie Business Case op 27 september 2020
Business Case

Beschrijft de rechtvaardiging voor het opzetten en continueren van een project. De Business Case geeft de redenen voor het project, beantwoordt het waarom en bevat een overzicht van de te verwachten kosten en baten.

De Business Case wordt aangepast aan de actualiteit op essentiële beslismomenten:

  • de Outline Business Case als onderdeel van het Project Mandate en de Project Brief
  • de uitgewerkte Business Case in het PID (Project Initiation Document)
  • actualisatie van de Business Case bij elke faseovergang
  • Exception Plan

Thema's:

Woordenboeken:

GamesGames BoekenBoeken

Bronvermelding:

Bron: Boek “De kleine Prince 2”
Boek: De kleine Prince 2
ISBN: 978-90-12-12119-4
Auteurs: Van Onna, Mark & Koning, Ans
Jaar: 2007
Stad, Land: Den Haag, Nederland
Uitgever: Academic Service
Pagina's:
Website: