Change Budget

Wat is Change Budget?

Woordenboek Publicatie Change Budget op 15 mei 2021

Change Budget


Prince2

Het bedrag dat aan de Change Authority wordt toegewezen, om te besteden aan goedgekeurde wijzigingen (Request for Change).

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Wijzigingsbudget


          

Woordenlijst:

Change Authority
Groep of persoon die verantwoordelijk is voor het beoordelen van een wijziging (Request for Change). De Change Authority krijgt een budget toegewezen en kan daarbinnen een wijziging goedkeuren.
Change Control
PRINCE2 component die beschrijft hoe de afhandeling van Project Issues wordt gewaarborgd. De afhandeling bestaat uit: Registratie Analyse Besluitvorming
Change control-techniek
PRINCE2 techniek voor wijzigingsbeheer.  
PRINCE2
Projects In Controlled Environments 2 is een projectmanagementmethode die algemeen toepasbaar is op alle typen projecten. De methode is gebaseerd op praktijkervaringen met verschillende projectmanagementmethoden en praktijkvoorbeelden. Op basis hiervan heeft het Office of Government Commerce (OGC) een proces georiënteerde methode ontwikkeld, die door iedereen kan worden gebruikt.  OGC maakt deel uit van de Britse […]