Computer

Wat is Computer?

Woordenboek Publicatie Computer op 16 december 2020

Computer


SOHO

Elektronische gegevensverwerkende machine die een groot aantal rekenkundige en logische handelingen kan verrichten en daarbij door een intern programma wordt bestuurd. Met behulp van software kan een computer functies vervullen, zoals rekenen, tekstverwerken, opslaan van gegevens (data), commando’s geven aan randapparatuur en tekenen.


          

Thema's:

Woordenboeken:

Woordenlijst:

Application
Programma’s die door mensen worden gebruikt voor hun dagelijkse bezigheden, zoals het schrijven van een brief, het bijwerken van een website, het plaatsen van commentaar op een Facebook-bericht of samen met een groep mensen vechten in een raid in een computerspel. Voorbeelden van applicatie zijn: tekstverwerkers, games, spreadsheets, databases, grafisch bewerking programma’s, web browsers  
OS
Systeemsoftware die verantwoordelijk is voor de besturing van een computersysteem en de communicatie met de hardware (computer, printer, toetsenbord, muis, etc.). Het vormt als het ware een schil tussen de applicatiesoftware en de hardware. Taken van het besturingssysteem: beheer van hulpbronnen bestandsbeheer taakbeheer Bekende besturingssystemen zijn: Windows UNIX Linux IOS
Program
Software voor het uitvoeren van een of meerdere taken op een computer, bijvoorbeeld een tekstverwerker, spreadsheet, database, rekenmachine of grafisch programma. Programma’s zijn te onderscheiden in: Applicaties (application programs),bijvoorbeeld: tekstverwerkers, games, spreadsheets, databases, grafisch bewerking programma’s en web browsers. Systeem programma’s (system programs),bijvoorbeeld besturingssystemen, netwerk systemen, database systemen, programmeer programma’s, website servers, backupsystemen.
Software
Verzamelnaam voor alle programmatuur die op beschikbare apparatuur (bijvoorbeeld computers) kunnen worden uitgevoerd. Soorten: besturingssystemen (operating systems),bijvoorbeeld Linux, Windows, IOS. hulpprogramma’s (utilities),bijvoorbeeld Windows Commander, Norton Utilities. aansturingsprogramma’s (drivers),bijvoorbeeld voor printer, scanner, beeldscherm, videokaart. toepassingsprogramma’s (applicaties),bijvoorbeeld Microsoft 365, iWork, iTunes, Chrome. apps,bijvoorbeeld apps voor de Android of Apple smartphone. Software is niet tastbaar, software wordt opgeslagen […]
Systems program
Systeemprogramma’s zorgen ervoor dat hard- en software goed samen kunnen werken. Onder systeemprogramma’s vallen onder andere het besturingssysteem, netwerk systeem, database systeem, programmeeromgeving, server software en het backup-systeem.