Configuration-audit

Wat is Configuration-audit?

Woordenboek Publicatie Configuration-audit op 17 mei 2021

Configuration-audit


PRINCE2 Configuration Item Record

Een vergelijking van de gegevens, zoals die in de Configuration Records staan met de feitelijke status van het product zoals dat bekend is bij degene die daarvoor verantwoordelijk is.


          

Woordenlijst:

PRINCE2
Projects In Controlled Environments 2 is een projectmanagementmethode die algemeen toepasbaar is op alle typen projecten. De methode is gebaseerd op praktijkervaringen met verschillende projectmanagementmethoden en praktijkvoorbeelden. Op basis hiervan heeft het Office of Government Commerce (OGC) een proces georiënteerde methode ontwikkeld, die door iedereen kan worden gebruikt.  OGC maakt deel uit van de Britse […]