Configuration Item Record

Wat is Configuration Item Record?

Woordenboek Publicatie Configuration Item Record op 17 mei 2021

Configuration Item Record


PRINCE2 Configuration Item Record

Een vastlegging die de status, versie en variant van een configuratie-item beschrijft, inclusief alle informatie over belangrijke verbanden daartussen. De informatie wordt in het kader van Configuration Management bijgehouden.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Configuratie-item record


          

Woordenlijst:

Configuration Management
Technische en administratieve activiteiten die betrekking hebben op de creatie, het onderhoud en de beheerde wijziging van configuraties gedurende de hele levensduur van een product. De activiteiten: het volgen identificeren registreren beheren zeker stellen De activiteiten worden bijgehouden in software voor configuration management.
Configuration item
Een entiteit die onderworpen is aan configuratiemanagement. De entiteit: component van een product product reeks producten in een release
Configuration-audit
Een vergelijking van de gegevens, zoals die in de Configuration Records staan met de feitelijke status van het product zoals dat bekend is bij degene die daarvoor verantwoordelijk is.