Configuration Management System

Wat is Configuration Management System?

Woordenboek Publicatie Configuration Management System op 17 mei 2021

Configuration Management System


PRINCE2 Configuration Management Strategy

De verzameling van processen, tools en databases die worden gebruikt voor het managen van configuratiegegevens. Een project gebruikt meestal het configuratiemanagementsysteem van de organisatie van de klant of leverancier.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Configuratiemanagementsysteem


          

Woordenlijst:

Configuration Item Record
Een vastlegging die de status, versie en variant van een configuratie-item beschrijft, inclusief alle informatie over belangrijke verbanden daartussen. De informatie wordt in het kader van Configuration Management bijgehouden.
Configuration Librarian
Rol binnen Project Support van de projectorganisatie die verantwoordelijk is voor het configuratiemanagement van de projectproducten. Deze rol beheert ook het Issue Log.
Configuration Management
Technische en administratieve activiteiten die betrekking hebben op de creatie, het onderhoud en de beheerde wijziging van configuraties gedurende de hele levensduur van een product. De activiteiten: het volgen identificeren registreren beheren zeker stellen De activiteiten worden bijgehouden in software voor configuration management.
Configuration Management Strategy
Een beschrijving van hoe en door wie de producten van een project worden beheerst en beschermd.
Configuration item
Een entiteit die onderworpen is aan configuratiemanagement. De entiteit: component van een product product reeks producten in een release
Configuration-audit
Een vergelijking van de gegevens, zoals die in de Configuration Records staan met de feitelijke status van het product zoals dat bekend is bij degene die daarvoor verantwoordelijk is.