Configuration Management

Wat is Configuration Management?

Woordenboek Publicatie Configuration Management op 17 mei 2021

Configuration Management


PRINCE2 CMDB

Technische en administratieve activiteiten die betrekking hebben op de creatie, het onderhoud en de beheerde wijziging van configuraties gedurende de hele levensduur van een product.

De activiteiten:

  • het volgen
  • identificeren
  • registreren
  • beheren
  • zeker stellen

De activiteiten worden bijgehouden in software voor configuration management.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Configuratiemanagement


          

Woordenlijst:

Configuration item
Een entiteit die onderworpen is aan configuratiemanagement. De entiteit: component van een product product reeks producten in een release
Configuration-audit
Een vergelijking van de gegevens, zoals die in de Configuration Records staan met de feitelijke status van het product zoals dat bekend is bij degene die daarvoor verantwoordelijk is.
PRINCE2
Projects In Controlled Environments 2 is een projectmanagementmethode die algemeen toepasbaar is op alle typen projecten. De methode is gebaseerd op praktijkervaringen met verschillende projectmanagementmethoden en praktijkvoorbeelden. Op basis hiervan heeft het Office of Government Commerce (OGC) een proces georiënteerde methode ontwikkeld, die door iedereen kan worden gebruikt.  OGC maakt deel uit van de Britse […]