Contingency

Wat is Contingency?

Woordenboek Publicatie Contingency op 19 mei 2021

Contingency


PRINCE2 Contingency

Reserve die meestal wordt aangehouden voor het afhandelen van verschillen van tijd en kosten of voor risico’s. PRINCE2 geen voorstander is van het gebruik van de post onvoorzien, omdat begrotingsonnauwkeurigheden niet worden gemanaged. Het instellen van toleranties en risico’s worden gemanaged door passende risicomaatregelen, waaronder de maatregel voor het treffen van een noodvoorziening, die wordt uitgevoerd als het risico optreedt.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Post onvoorzien