Controls

Wat is Controls?

Woordenboek Publicatie Controls op 19 mei 2021

Controls


Prince2

Component die beschrijft hoe een project wordt beheerst, zodat er producten worden opgeleverd die voldoen aan de acceptcriteria, in overeenstemming met de geplande inzet en kosten en met een levensvatbare Business Case.

Belangrijkste instrumenten:

  • Project Initiation
  • End Stage Assessment
  • Highlight Report
  • Exception Report
  • Exception Assessment
  • Project Closure
  • Stage,
  • Tolerance

          

Woordenlijst:

Acceptatiecriteria
Een prioriteitenoverzicht van criteria waaraan de definitieve producten moeten voldoen om geaccepteerd te worden door de klant. De Customers Quality Expectations vormen de basis voor het vaststellen van de acceptatiecriteria. De acceptatiecriteria worden in het projectvoorstel (project brief) opgenomen en verfijnd in het PID (Project Initation Document). Elke criterium moet meetbaar opgesteld worden. Een voorbeeld […]
Business Case
Beschrijft de rechtvaardiging voor het opzetten en continueren van een project. De Business Case geeft de redenen voor het project, beantwoordt het waarom en bevat een overzicht van de te verwachten kosten en baten. De Business Case wordt aangepast aan de actualiteit op essentiële beslismomenten: de Outline Business Case als onderdeel van het Project Mandate […]