Critical Path

Wat is Critical Path?

Woordenboek Publicatie Critical Path op 20 mei 2021

Critical Path


PRINCE2 Kritieke pad

De lijn die in een activiteitennetwerk de start met de laatste activiteit verbindt via de activiteiten met de geringste float. De float van een activiteit wordt bepaald door het verschil tussen de vroegst mogelijke startdatum en de laatst mogelijke startdatum van de activiteiten. Meestal gaat deze lijn via de activiteiten die een float van 0 hebben, dat wil zeggen dat een vertraging in die activiteit zal leiden tot een vertraging in het totale project.

Er kunnen meerdere kritieke paden zijn. Een planning-softwarepakket wordt meestal gebruikt om een activiteitennetwerk door te rekenen en de kritieke paden te bepalen.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Kritieke pad