Customer’s Quality Expectations

Wat is Customer’s Quality Expectations?

Woordenboek Publicatie Customer’s Quality Expectations op 19 mei 2021

Customer’s Quality Expectations


PRINCE2 Project Management Roles

De kwaliteitsverwachtingen van de klant heeft ten aanzien van de eindproducten van het project. Deze worden beschreven bij het opstellen van de Project Brief en vormen belangrijke invoer voor het vaststellen van de Project Approach en het opstellen van het Project Quality Plan. De Customer’s Quality Expectations zullen leiden tot de Acceptatiecriteria voor het eindresultaat.


          

Woordenlijst:

Acceptatiecriteria
Een prioriteitenoverzicht van criteria waaraan de definitieve producten moeten voldoen om geaccepteerd te worden door de klant. De Customers Quality Expectations vormen de basis voor het vaststellen van de acceptatiecriteria. De acceptatiecriteria worden in het projectvoorstel (project brief) opgenomen en verfijnd in het PID (Project Initation Document). Elke criterium moet meetbaar opgesteld worden. Een voorbeeld […]
Acceptatietest
Wanneer de ontwikkeling van maatwerk-software wordt uitbesteed, vindt doorgaans direct na oplevering een acceptatietest plaats. Bij zo’n test door de opdrachtgever wordt in een overeengekomen testperiode het geleverde product systematisch getest en beoordeeld. Het doel van de acceptatietest is vast te stellen dat de software voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever en […]