Daily Log

Wat is Daily Log?

Woordenboek Publicatie Daily Log op 19 mei 2021

Daily Log


PRINCE2 Daily Log

Hulpmiddel voor de projectmanager en teammanagers tijdens de uitvoering van het project. De Daily Log heeft ruimte voor alle aantekeningen en actielijstjes die niet formeel zijn vastgelegd in een ander plan of product van het project, maar die toch van belang kunnen zijn voor de projectvoorgang.

Voorbeelden verslaglegging:

  • gebeurtenissen
  • besprekingen
  • besluiten