Dependencies

Wat is Dependencies?

Woordenboek Publicatie Dependencies op 19 mei 2021

Dependencies


Prince2

Relatie tussen producten of activiteiten. Bijvoorbeeld: De ontwikkeling van product C kan niet eerder worden gestart dan wanneer de producten A en B zijn opgeleverd.

Afhankelijkheden kunnen intern en extern zijn. Interne afhankelijkheden zijn afhankelijkheden die vallen onder controle van de Project Manager. Externe afhankelijkheden zijn afhankelijkheden die vallen buiten de controle van de Project Manager. Voorbeeld: de ontwikkeling van het project kan niet eerder worden gestart, dan wanneer een ander product van een ander project is opgeleverd.