Dis-benefit

Wat is Dis-benefit?

Woordenboek Publicatie Dis-benefit op 19 mei 2021

Dis-benefit


Gevangenis hek

Eindresultaat dat door een of meer stakeholders als negatief wordt beschouwd. Een dis-benefits is een werkelijk gevolg van een activiteit, terwijl een risico enige mate van onzekerheid heeft of het op zal treden.