End Stage Assessment

Wat is End Stage Assessment?

Woordenboek Publicatie End Stage Assessment op 19 mei 2021

End Stage Assessment


PRINCE2 End Stage Report

De review door de Project Board en de Project Manager van het End Stage Report om te besluiten van de volgende Stage Plan kan worden goedgekeurd. Afhankelijk van de omvang en de urgentie kan de review formeel of informeel zijn. De autorisatie om de volgende fase op te starten, moet worden gedocumenteerd als formele vastlegging. Deze goedkeuring is een formeel management product.