Exception Assessment

Wat is Exception Assessment?

Woordenboek Publicatie Exception Assessment op 19 mei 2021

Exception Assessment


PRINCE2 Exception Report

Overleg dat naar aanleiding van een Exception (afwijking) plaatsvindt door de Project Board en waarin het Exception Plan wordt beoordeeld.