Exception Plan

Wat is Exception Plan?

Woordenboek Publicatie Exception Plan op 19 mei 2021

Exception Plan


PRINCE2 Exception Report

Een plan dat vaak volgt op een Exception Report. Een Team, Stage of Project Plan dat naar aanleiding van een Exception wordt opgesteld ter vervanging van het huidige plan. Bij een Exception op projectniveau wordt het Project Plan aangepast. Na goedkeuring door de Project Board in een Exception Assessment vervangt het Exception het huidge plan. Een teammanager zal na overleg met de projectmanager een vervangend Team Plan maken. Voor een afwijking op het niveau van het Stage Plan dekt het de periode af vanaf heden tot aan het einde van de huidige fase.