Exception

Wat is Exception?

Woordenboek Publicatie Exception op 19 mei 2021

Exception


PRINCE2 Exception Report

Een situatie waarin duidelijk wordt dat er een discrepantie wordt verwacht tussen de planning en realiteit, groter dan de tolerantiegrenzen qua tijd, geld, scope, kwaliteit, risico of baten die tussen Project Board en projectmanager of tussen projectmanager en teammanager zijn afgesproken.

Als de teammanager een afwijking constateert, stelt hij een Project Issue op. Als de projectmanager een afwijking constateert, stelt hij een Exception Report op, op basis hiervan beslist de Project Board of de projectmanager een Exception Plan kan gaan opstellen. Dit Exception Plan wordt vervolgens met de Project Board besproken en goedgekeurd in een Exception Assessment.