Executive

Wat is Executive?

Woordenboek Publicatie Executive op 19 mei 2021

Executive


PRINCE2 Project Management Roles

Individuele persoon die de eindverantwoording heeft voor het zorgen dat een project zijn doelstellingen bereikt en de geraamde benefits oplevert.

Functies Executive:

  • Ziet erop toe dat het project zijn bedrijfsfocus behoudt
  • Ziet erop toe dat bevoegdheden duidelijk zijn belegt
  • Ziet erop toe dat het werk, inclusief de risico’s, actief wordt gemanaged
  • Is voorzitter van de Project Board
  • Hij of zij vertegenwoordigt de klant
  • Is verantwoordelijk voor de Business Case