Gate review

Wat is Gate review?

Woordenboek Publicatie Gate review op 20 mei 2021

Gate review


PRINCE2 Project Delivery Framework

Generieke term voor het moment aan het eind van een projectfase waarop de beslissing wordt genomen over de voortzetting van het project. Dit komt overeen met wat in een End Stage Assessment heet.