Governance

Wat is Governance?

Woordenboek Publicatie Governance op 20 mei 2021

Governance


Prince2

Project Governance: De terreinen van corporate governance die specifiek gerelateerd zijn aan projectactiviteiten. Effectieve governance van projectmanagement zorgt ervoor dat de projectportfolio van een organisatie is afgestemd op de organisatiedoelstellingen, efficiënt wordt uitgevoerd en stabiel is.

Corporate Governance: De doorlopende activiteit van het in stand houden van een degelijk systeem van interne controle, waarmee de bestuurders en stafleden van een organisatie waarborgen dat effectieve managementsystemen zijn ingesteld. Onder de controle vallen de financiële bewaking- en controlesystemen, ter bescherming van de assets, de verdiencapaciteit en de reputatie van de organisatie.