Haalbaarheidstudie

Wat is Haalbaarheidstudie?

Woordenboek Publicatie Haalbaarheidstudie op 20 mei 2021

Haalbaarheidstudie


Prince2

Een studie om vast te stellen of een bepaalde benadering voor een doel haalbaar is. Een haalbaarheidsstudie wordt gedaan wanneer er meer informatie nodig is om de situatie te onderzoeken en vast te stellen wat de opties zijn. Deze haalbaarheidsstudie wordt beschouwd als een apart project waarvan de resultaten gebruikt kunnen worden in een volgend project.