Hacktivism

Wat is Hacktivism?

Woordenboek Publicatie Hacktivism op 15 maart 2021

Hacktivism


hacktivism

Vorm van protest waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale hulpmiddelen om politieke of sociologische boodschappen te verspreiden.

Iemand die zich bezig houdt met hacktivism, wordt een hacktivist genoemd.

Methoden die gebruikt worden bij hacktivism:

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Engelse vlag Hacktivist
Engelse vlag Digital Activism


          

Thema's:

Woordenboeken:

Woordenlijst:

Anonymous
Een gedecentraliseerd internationale hacktivisten beweging die wereldwijd bekend is voor diverse cyberaanvallen tegen overheden, overheidsinstellingen, personen en bedrijven. De naam verwijst naar een groep mensen die het internet verstoort om pranks uit te voeren of te protesteren. De communicatie binnen de internetgroep is anoniem en wordt geassocieerd met cyberaanvallen. Omdat er geen duidelijk leiderschapsstructuur of […]
Defacen
Een hackeractiviteit waarbij websites worden aangepast (beklad). Bij een defacing wordt de originele homepage van een website vervangen door een andere webpagina. Op de pagina wordt naast de vermelding dat de website is gedefaced door een hacker(groep) ook de redenen genoemd, welke vaak van politieke aard zijn.
DDOS
Aanval op een website of netwerk, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ander netwerk van computers. Doel van de aanval is dat het doelwit tijdelijk offline wordt gehaald door het overstelpen met junkverkeer. De aanval kan worden uitgevoerd door: Een botnet: een netwerk van gekaapte computers. Netwerk met computers van vrijwilligers, bijvoorbeeld door gebruik te […]
DoS attack
Hacker aanval, waarbij de hacker een computer of webserver zo druk te laten maken of te laten afsluiten, zodat gebruikers/bezoekers deze niet meer kunnen gebruiken. Vooral websites zijn het doelwit van dit type aanval. Tijdens deze aanval wordt over het algemeen geen data gestolen of aangepast, maar gaat het bedrijf wel veel geld kosten. Bij […]
Doxing
Het traceren en verzamelen van informatie over iemand door gebruik te maken van informatie die beschikbaar is op het internet. Het woord doxing komt voort uit het Engelse woord “documents” of “docs”. Doxing is een hackeractiviteit, waarbij het doel is om zoveel mogelijk gegevens te vergaren over een doelwit. Het idee achter doxing is: des […]