Host site

Wat is Host site?

Woordenboek Publicatie Host site op 20 mei 2021

Host site


De Vergadering

De locatie waar projectwerk wordt uitgevoerd. De host site kan zowel een kantoor of een bouwplaats zijn.