Internet worm

Wat is Internet worm?

Woordenboek Publicatie Internet worm op 23 maart 2021

Internet worm


Wormen

Programma die zichzelf kopieert en verspreid via internet verbindingen.

Het verschil tussen een internet worm en een virus is dat een internet worm zichzelf verspreid via internet connecties, terwijl een virus zichzelf verspreid door het infecteren van bestanden en/of programma’s.

Internet wormen maken misbruik van kwetsbaarheden in de beveiliging van besturingssystemen. Een bekend voorbeeld van een internet worm is de Blaster worm, die gebruik maakte van een kwetsbaarheid in de RPC (Remote Procedure Call) service op een Windows NT, Windows 2000 en Windows XP computers.

Andere internet wormen, zoals MyDoom en Bagle gebruiken kwetsbaarheden in mail programma’s om zichzelf door te sturen. Deze internet wormen werken zoals een e-mail virus.

Effecten van een internet worm:

  • Kunnen gebruikt worden om een website en/of netwerk aan te vallen (DDOS).
  • Bestanden versleutelen, zodat het slachtoffer deze bestanden niet meer kan benaderen zonder de juiste sleutel. Deze kan het slachtoffer tegen betaling opvragen bij de dader (Ransomware).
  • Diefstal van data, voor blackmail of verkoop van persoonlijke gegevens.
  • Installeren van andere malware, zoals een backdoor om een hacker toegang te geven tot de computer (zombie/botnet).
  • Versturen van spam.
  • Vertragen van internet connecties.

          

Thema's:

Woordenboeken:

Woordenlijst:

Botnet
De term botnet staat voor een collectie van bots (softwarebots), die automatisch en zelfstandig opereren. Daarnaast is een botnet een netwerk van zombie computers die worden aangestuurd vanaf 1 locatie, die duizenden tot miljoenen computers een serie specifieke taken kan laten uitvoeren via het internet. Aan de ene kant wordt een botnet gebruikt voor criminele […]
E-mail virus
Virus die zichzelf automatisch doorstuurt via e-mail, meestal naar degenen die in de contactlijst van de geïnfecteerde computer van het slachtoffer staan. Wanneer een slachtoffer een mail ontvangt met daarin een virus, is de virus normaliter nog niet actief. Pas wanneer het slachtoffer de bijlage (attachment) opent, wordt de virus geactiveerd. Het virus zal dan […]
DDOS
Aanval op een website of netwerk, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ander netwerk van computers. Doel van de aanval is dat het doelwit tijdelijk offline wordt gehaald door het overstelpen met junkverkeer. De aanval kan worden uitgevoerd door: Een botnet: een netwerk van gekaapte computers. Netwerk met computers van vrijwilligers, bijvoorbeeld door gebruik te […]
Zombiecomputer
Een computer die met behulp van een hacker, virus of Trojaans paard (trojan) is overgeleverd aan een hacker. De zombies maken deel uit van een botnet en worden gebruikt voor criminele activiteiten. Zombies worden gebruikt voor: Versturen van spam. Minen van bitcoins. Websites en netwerken aanvallen (DDOS). De eigenaar van de computer weet niet dat […]