Issue Log

Wat is Issue Log?

Woordenboek Publicatie Issue Log op 20 mei 2021

Issue Log


PRINCE2 Issue Report

Een lijst met alle binnengekomen Project Issues inclusief Request for Change en Off-specifications.

Van elke kwestie wordt beschreven:

  • wat het behelst
  • hoe het wordt beoordeeld
  • welke besluiten zijn genomen
  • wat de huidige status is

          

Woordenlijst:

Issue
Een relevante gebeurtenis die heeft plaatsgevonden, wat niet gepland was en waarvoor een managementactie is vereist. Mogelijke issues: punt van zorg vraag wijzigingsverzoek suggestie afwijking van de specificatie Projectissues kunnen gaan over alles wat met het project te maken heeft.
Issue Register
Een register gebruikt voor het vastleggen en onderhouden van informatie over alle issues die formeel worden gemanaged. Het Issueregister moet regelmatig worden bewaakt door de Project Manager.
Issue Report
Een rapport met daarin: de beschrijving van de issue de impactbeoordeling de aanbevelingen voor een wijzigingsverzoek de afwijking van de specificatie een probleem een punt van zorg Het rapport wordt alleen gemaakt voor die issues die formeel moeten worden afgehandeld.