Issue Report

Wat is Issue Report?

Woordenboek Publicatie Issue Report op 20 mei 2021

Issue Report


PRINCE2 Issue Report

Een rapport met daarin:

  • de beschrijving van de issue
  • de impactbeoordeling
  • de aanbevelingen voor een wijzigingsverzoek
  • de afwijking van de specificatie
  • een probleem
  • een punt van zorg

Het rapport wordt alleen gemaakt voor die issues die formeel moeten worden afgehandeld.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Issuerapport


          

Woordenlijst:

Issue
Een relevante gebeurtenis die heeft plaatsgevonden, wat niet gepland was en waarvoor een managementactie is vereist. Mogelijke issues: punt van zorg vraag wijzigingsverzoek suggestie afwijking van de specificatie Projectissues kunnen gaan over alles wat met het project te maken heeft.
Issue Register
Een register gebruikt voor het vastleggen en onderhouden van informatie over alle issues die formeel worden gemanaged. Het Issueregister moet regelmatig worden bewaakt door de Project Manager.