Issue

Wat is Issue?

Woordenboek Publicatie Issue op 20 mei 2021

Issue


PRINCE2 Issue Report

Een relevante gebeurtenis die heeft plaatsgevonden, wat niet gepland was en waarvoor een managementactie is vereist.

Mogelijke issues:

  • punt van zorg
  • vraag
  • wijzigingsverzoek
  • suggestie
  • afwijking van de specificatie

Projectissues kunnen gaan over alles wat met het project te maken heeft.