Kinetische fotografie

Wat is Kinetische fotografie?

Woordenboek Publicatie Kinetische fotografie op 16 juli 2020
Kinetische fotografie

Met kinetische fotografie is het de bedoeling dat je de beweging van de camera gebruikt om foto’s te maken. Een bewegende camera is vaak de hoofdreden waarom een foto niet scherp is. Hoewel dit meestal niet de bedoeling is, is beweging bij kinetische fotografie juist essentieel. Beweging zorgt voor een interessant en creatief resultaat.

Een vorm van kinetische fotografie is ICM (Intentional Camera Movement), waarbij je de camera in de lucht gooit met een lange belichting. Tijdens de worp wordt de foto gemaakt. Het resultaat kan een lijnenspel weergeven.


Thema's:

Bronvermelding:

Bron: Artikel op website
Artikel: 60 Types of Photography You Need to Know
Auteurs: ExpertPhotography
Jaar: 2020
Geraadpleegd: 14 juli 2020
Website: ExpertPhotography.com
Artikel link: https://expertphotography.com/types-of-photography