Logic bomb

Wat is Logic bomb?

Woordenboek Publicatie Logic bomb op 06 april 2021

Logic bomb


Wargames WOPR

Een script of software die actief wordt op het moment dat er aan een of meerdere bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Voorbeeld van een logic bomb is dat een systeembeheerder een script verstopt in het netwerk, die actief wordt wanneer zijn salaris niet meer uitbetaald wordt, wat blijkt uit de database voor de salarisbetaling.

Sommige malware maken gebruik van een logic bomb om de payload (acties dat wordt uitgevoerd) te lanceren op het moment dat aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan, bijvoorbeeld wanneer het vrijdag de 13de of 1 april is.

Naast dat de logic bomb pas geactiveerd wordt in bepaalde situaties, moet ook de gebruiker niet op de hoogte zijn van de payload en het moet ongewenst zijn.

Voorbeeld van een logic bomb is:

  • David Tinley heeft als ingehuurde kracht in software van Siemens Corporation logic bombs achtergelaten. Na bepaalde periodes zouden deze bommen worden geactiveerd, zodat David door Siemens zou worden ingehuurd om het “probleem” op te lossen.

In de film “Wargames” werd de supercomputer WOPR van de Amerikaanse leger actief na het starten van een spelletje door een hacker. Door een spel te starten, ging de WOPR een wereldoorlog simuleren met kernrakketten.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Logische bom


          

Thema's:

Woordenboeken:

Woordenlijst:

Virus
Een programma die zichzelf verspreid met kopieën van zichzelf, zonder dat de gebruiker (gewoonlijk) ervan op de hoogte is. Virussen worden gebruikt om malware te verspreiden. Virussen kunnen computers infecteren met andere malware, zoals trojan horses, adware, ransomware en spyware. Andere nadelige effecten zijn: Innemen schijfruimte. Gebruik maken van computertijd. Wissen en/of verspreiden gegevens (ransomware). […]

Gerelateerde websites

Externe linkBeschrijvingTaal
Wikipedia: Logic Bomb A logic bomb is a piece of code intentionally inserted into a software system that will set off a malicious function when specified conditions are met. Engelse vlag