Logs

Wat is Logs?

Woordenboek Publicatie Logs op 20 mei 2021

Logs


PRINCE2 Daily Log

Informele gegevensverzamelingen die worden gemanaged door de Project Manager, waarvoor geen overeenstemming nodig is met de Project Board wat betreft format en samenstelling.

PRINCE2 kent de volgende logs:

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Logboeken


          

Woordenlijst:

PRINCE2
Projects In Controlled Environments 2 is een projectmanagementmethode die algemeen toepasbaar is op alle typen projecten. De methode is gebaseerd op praktijkervaringen met verschillende projectmanagementmethoden en praktijkvoorbeelden. Op basis hiervan heeft het Office of Government Commerce (OGC) een proces georiënteerde methode ontwikkeld, die door iedereen kan worden gebruikt.  OGC maakt deel uit van de Britse […]
Issue Log
Een lijst met alle binnengekomen Project Issues inclusief Request for Change en Off-specifications. Van elke kwestie wordt beschreven: wat het behelst hoe het wordt beoordeeld welke besluiten zijn genomen wat de huidige status is
Lessons Learned Log
Een groeidocument dat wordt aangemaakt in het proces “Setting Up Project Files”. In het document wordt gedurende het project alle leerpunten gedocumenteerd. Het Lessons Learned Log wordt minimaal bij iedere faseovergang bijgewerkt en aan het eind van het project verwerkt tot het Lessons Learned Report.