Management of Risk

Wat is Management of Risk?

Woordenboek Publicatie Management of Risk op 20 mei 2021

Management of Risk


PRINCE2 Risk

Component die de omgang met risico’s beschrijft.


          

Woordenlijst:

Inherent risk
De gevolgen van het optreden van een risico als er geen actie wordt opgenomen om het te managen.