Management Product

Wat is Management Product?

Woordenboek Publicatie Management Product op 20 mei 2021

Management Product


PRINCE2 Management Product

Een product voor het managen van het project en dat noodzakelijk is voor het handhaven van kwaliteit. De managementproducten blijven gelijk, ongeacht het project en kunnen conform beschrijving of met eventuele aanpassingen voor alle projecten worden gebruikt.

Soorten managementproducten:

Bijvoorbeeld onderdelen:


          

Woordenlijst:

Baseline
Het bevriezen van een positie of situatie van een of meerdere producten door deze te beschrijven of te kopiëren. Zelfs wanneer de positie of een product wordt aangepast, blijft de oorspronkelijke “baselined” product onveranderd en beschikbaar als referentie. Bij het raamwerk ITIL wordt de baseline opgeslagen in de CMDB (Configuration Management Database).
Baseline management product
Een type management product dat aspecten van het project definieert. Na goedkeuring is de baseline management product onderworpen aan wijzigingsbeheer.
Highlight Report
Een periodiek rapport van de projectmanager aan de Project Board over de voortgang in de betreffende stage.
Checkpoint Report
Rapport waarin de samenvatting van de checkpoint meeting (vergadering) is beschreven. Het Checkpoint rapport wordt aan het projectmanager en -team gegeven. De inhoud van het rapport wordt bepaald in het Work Package.
Issue Report
Een rapport met daarin: de beschrijving van de issue de impactbeoordeling de aanbevelingen voor een wijzigingsverzoek de afwijking van de specificatie een probleem een punt van zorg Het rapport wordt alleen gemaakt voor die issues die formeel moeten worden afgehandeld.
Lessons Learned Report
Een rapport dat alle leerpunten documenteert die nuttig kunnen zijn voor toepassing in andere projecten. Het doel van het rapport is het aansporen tot actie, zodat de positieve leerpunten verankerd kunnen worden in de werkwijze van de organisatie. Daarnaast wordt de organisatie in staat gesteld om de negatieve punten bij volgende projecten te vermijden. Gedurende […]
Lessons Learned Log
Een groeidocument dat wordt aangemaakt in het proces “Setting Up Project Files”. In het document wordt gedurende het project alle leerpunten gedocumenteerd. Het Lessons Learned Log wordt minimaal bij iedere faseovergang bijgewerkt en aan het eind van het project verwerkt tot het Lessons Learned Report.