Management Stage

Wat is Management Stage?

Woordenboek Publicatie Management Stage op 20 mei 2021

Management Stage


PRINCE2 Management Product

Het onderdeel van een project dat de Project Manager op ieder willekeurig moment zal managen namens de Project Board.

Aan het einde van het stage gaat de Project Board beoordelen:

  • De gemaakte voortgang
  • De status van het Project Plan
  • De Business Case
  • De risico’s

De Project Board zal aan de hand van de beoordeling besluiten of het project wordt voortgezet.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Managementfase


          

Woordenlijst:

Baseline management product
Een type management product dat aspecten van het project definieert. Na goedkeuring is de baseline management product onderworpen aan wijzigingsbeheer.
Configuration Management
Technische en administratieve activiteiten die betrekking hebben op de creatie, het onderhoud en de beheerde wijziging van configuraties gedurende de hele levensduur van een product. De activiteiten: het volgen identificeren registreren beheren zeker stellen De activiteiten worden bijgehouden in software voor configuration management.
Management Product
Een product voor het managen van het project en dat noodzakelijk is voor het handhaven van kwaliteit. De managementproducten blijven gelijk, ongeacht het project en kunnen conform beschrijving of met eventuele aanpassingen voor alle projecten worden gebruikt. Soorten managementproducten: Baselines Records Rapporten Bijvoorbeeld onderdelen: Highlight Report End Stage Report Project Initiation Document Risk Log Stage […]
Business Case
Beschrijft de rechtvaardiging voor het opzetten en continueren van een project. De Business Case geeft de redenen voor het project, beantwoordt het waarom en bevat een overzicht van de te verwachten kosten en baten. De Business Case wordt aangepast aan de actualiteit op essentiële beslismomenten: de Outline Business Case als onderdeel van het Project Mandate […]