Operational and Maintenance Acceptence

Wat is Operational and Maintenance Acceptence?

Woordenboek Publicatie Operational and Maintenance Acceptence op 20 mei 2021

Operational and Maintenance Acceptence


Operational Maintenance

Specifiek soort acceptatie door de persoon of groep die het product gaat ondersteunen zodra het is overgedragen aan de operationele omgeving.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Acceptatie gebruik, beheer en onderhoud


          

Woordenlijst:

Acceptance
De formele erkenning van het project dat voldoet aan de afgesproken acceptatiecriteria en daarmee voldoet aan de eisen van de stakeholders.
Acceptatiecriteria
Een prioriteitenoverzicht van criteria waaraan de definitieve producten moeten voldoen om geaccepteerd te worden door de klant. De Customers Quality Expectations vormen de basis voor het vaststellen van de acceptatiecriteria. De acceptatiecriteria worden in het projectvoorstel (project brief) opgenomen en verfijnd in het PID (Project Initation Document). Elke criterium moet meetbaar opgesteld worden. Een voorbeeld […]
Acceptatietest
Wanneer de ontwikkeling van maatwerk-software wordt uitbesteed, vindt doorgaans direct na oplevering een acceptatietest plaats. Bij zo’n test door de opdrachtgever wordt in een overeengekomen testperiode het geleverde product systematisch getest en beoordeeld. Het doel van de acceptatietest is vast te stellen dat de software voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever en […]