Peer review

Wat is Peer review?

Woordenboek Publicatie Peer review op 22 mei 2021

Peer review


Prince2

Reviews in een project of delen van een project waar personeel van de klantorganisatie en/of andere organisaties een onafhankelijke beoordeling van het project uitvoeren. Met een peer review wordt beoogd nieuwe perspectieven te introduceren en kennisdeling te bevorderen. Peer reviews kunnen op elk moment in een project plaatsvinden. Meestal wordt een peer review uitgevoerd aan het einde van een Stage.