PID

Wat is PID?

Woordenboek Publicatie PID op 22 mei 2021

PID

Project Inititiation Document


PRINCE2 Project Initiation Document

Een document dat alle relevantie informatie samenvoegt die nodig is om het project een goede start te geven en alle betrokkenen te informeren over de aanpak. Met de Project Initiation Document wordt de basis gelegd voor het project. Met een goedgekeurd PID committeert de Project Board zich aan het project, kan de projectvoortgang worden beoordeeld tijdens het project, kan de levensvatbaarheid van het project worden vastgesteld en kan er over wijzigingen worden besloten.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Project initiatiedocumentatie


          

Woordenlijst:

Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.
Project Board
De Project Board is eindverantwoordelijk voor het project. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leverancier. De Project Board bestaat onder andere uit: Senior User Executive Senior Supplier